Legjislature IV (1978-83)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legjislature V (1983-88)